เราชนะ เริ่มลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ของกลุ่ม 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่เคยมีข้อมูลใดๆ ในระบบรัฐทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจน บัตรคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน โดยระบบได้เปิดให้ “ตรวจสอบสิทธิฎ ในวันนี้ที่ 8 ก.พ.2564 เป็นวันแรก

                สำหรับกลุ่ม 3  ในการตรวจสอบสิทธิจะคล้าย ๆ กับกลุ่มที่ 2 ที่เพิ่งลงทะเบียนเช็คสิทธิเราชนะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com แล้วกดไปที่เมนู "ตรวจสอบสิทธิ" โดยคาดว่าจะมีวิธีและขั้นตอนคล้ายๆ กับของกลุ่ม 2 ในครั้งที่ผ่านมา ดังนี้

 

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

2. เลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ"

3. กรอกข้อมูลเพื่อ "เช็คสิทธิเราชนะ"

- หมายเลขบัตรประชาชน

- ชื่อและนามสกุลภาษาไทย(สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกลางชื่อกลาง)

- วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิกที่ "ตรวจสอบสถานะ"

 

 

                จากนั้นรอกด "ยืนยันสิทธิ" 18 ก.พ. 64

 

จากนั้นก็รอ.. รออีกไม่กี่วันเพื่อที่จะกด "ยืนยันสิทธิ" ในแอพฯ "เป๋าตัง" ในวันที่ 18 ก.พ. 64 โดยมีวิธีและขั้นตอน ดังนี้

- เปิดแอพฯ "เป๋าตัง" ขึ้นมา พร้อมใส่รหัส PIN 6 หลัก

- กดไปที่ G-Wallet จะเห็นแถบเมนู "เราชนะ" และให้กดไปที่คำว่า "ใช้สิทธิ" ที่ปรากฏอยู่ (ปุ่มสีน้ำเงิน)

- ถัดมาเป็นรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไข ให้กดคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเล็กหน้าข้อความ "ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ"

- จากนั้นให้ระบุ "จังหวัด" ที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบัน

- จากนั้นกด "ยืนยัน" จังหวัดที่ท่านพักอาศัยในปัจจุบัน

- พอระบบประมวลผลเสร็จ ก็จะมาที่หน้าการใช้งานสิทธิ "เราชนะ" จะเห็นยอดเงินอยู่ใน G-Wallet เรียบร้อย

 

 

 โดยเงื่อนไขคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คือ

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการการเมือง ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากรัฐ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

5. ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

นอกจากนี้โครงการ “เราชนะ” ยังได้เปิดเงื่อนไขบุคคล 3 แบบ ที่สามารถขอทบทวนสิทธิเราชนะ เพื่อรับเงิน 3500 บาทได้โดยเข้าไปที่ www.เราชนะ.com

เพื่อยืนขอทบทวนสิทธิ โดยบุคคลที่สามารขอทบทวนสิทธิได้ มีดังนี้

 

1. เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 แห่งกฎหมายประกันสังคม

 2. มิได้เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 3 แสนบาท ในปีภาษี 2562

 3. ไม่ได้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 5 แสนบาท

 

สำหรับการขอทบทวนสิทธิเราชนะ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 8 มีนาคม 2564

 

ขั้นตอนการขอทบทวนสิทธิ

1. กดปุ่มขอทบทวนสิทธิ 

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไป

3. เลือกเหตุผลขอทบทวนสิทธิ และกดรับทราบเงื่อนไข ก็เป็นอันเสร็จสิ้น